Publications

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Book Chapter
Előszó
KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság
Nyilvánosság és magánélet a békeidok Kolozsvárán
Gyáni, G. 2005
Book
Eranos
Königshausen & Neumann
2005
Journal Article
Erzsébet királynő "szuperkémje"
História
Kontler, L. 2005
Book Chapter
Eschatology
Charles Scribner's Sons
New dictionary of the history of ideas
Riedl, M. 2005
Journal Article
Faire l'histoire des marranes : la leçon d'I. S. Révah
Les cahiers du judaïsme
Wilke, C. 2005
Journal Article
Frauenbewegung und Kinderschutz zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Beiträge zur historischen Sozialkunde
Zimmermann, S. 2005
Journal Article
From Heaven to Dust : Metamorphosis of the Book in Pre-modern Arab Culture
The Medieval History Journal
Al-Bagdadi, N. 2005
Book Chapter
Gioacchino da Fiore padre della modernità : le tesi di Eric Voegelin
Viella
Gioacchino da Fiore nella cultura contemporanea
Riedl, M. 2005
Book Chapter
Házasság a XVII. századi Magyarországon
ÚMK
Bölcsőtől a koporsóig : szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához
Péter, K. 2005
Journal Article
Hogyan lettem történész? : A Korall körkérdése a pályaválasztásról [Válasz]
Korall
Péter, K. 2005
Book Chapter
Identitás versus imázs: asszimiláció és diszkrimináció a magyar zsidóság életében
Universitas Kiadó - Judaica Alapítvány
Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket. Tanulmányok a zsidó történetírásról
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
Identitások és lojalitások
Balassi Kiadó
Etnikai identitás, politikai lojalitás nemzeti és állampolgári kötődések
Kovács, A. 2005
Book Chapter
Identities of the Jew and Hungarian.
Purdue University Press
Imre Kertész and Holocaust literature
Gerő, A. 2005
Journal Article
Idő és fejlődés – az idő mint fejlődés. William Robertson felvilágosult prédikációja
Aetas
Kontler, L. 2005
Book Chapter
John Dee as cultural, scientific, apocalyptic go-between
Walter de Gruyter
Renaissance go-betweens : cultural exchange in early modern Europe
Szőnyi, G. E. 2005
Book Chapter
Jüdische Gruppen und Identitätsstrategien im post-kommunistischen Ungarn
Metropol
Ungarn und der Holocaust : Kollaboration, Rettung und Trauma
Kovács, A. 2005
Book Chapter
Mean Streets, Neat Malls, and Market Halls : Commercialization and Public Space in the Age of Globalization
Ernst Múzeum
Vásárcsarnok : minőségét korlátlan ideig megőrzi
Bodnár, J. 2005
Journal Article
Modernizmus és gettó. Budapest két arca
Buksz
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
NATO and Hungarian Public Opinion
Ashgate
Collective memory and European identity : the effects of integration and enlargement
Kovács, A. 2005
Book Chapter
Nemzeti identitás – identitáspolitika a történész látószögébol
Új Mandátum - MTA SZKI
Nemzetfelfogások. Kisebbség – többség
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
Önfeladás vagy kiteljesedés? Kritikai észrevételek egy tudományos transzfer tárgyában
Jószöveg Muhely
Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól. (Vitakötet.)
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
Politikai kultusz – vezérkultusz. Identitás- és közvéleményteremtés
Petőfi Irodalmi Múzeum
Kultusz, mu, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4
Gyáni, G. 2005
Journal Article
Rabbiner in Hamburger Verhältnissen : Jüdische Vielfalt und religiöse Autorität an der Elbe von der Frühneuzeit zur Moderne
Trumah
Wilke, C. 2005
Book Chapter
Stalin as foreign policy-maker : avoiding war, 1927-1953
Cambridge University Press
Stalin : a new history
Rieber, A. J. 2005
Book Chapter
Stalin as Georgian : the formative years
Cambridge University Press
Stalin : a new history
Rieber, A. J. 2005
Journal Article
Székelykapu faragása a hargitai Kápolnásfaluban
Honismeret
Péter, K. 2005
Journal Article
Talmudschüler, Student, Seminarist : Breslauer rabbinische Studienlaufbahnen 1835 – 1870
Aschkenas
Wilke, C. 2005
Journal Article
The Challenge of multinational empire for the international women's movement: The Habsburg Monarchy and the Development of Feminist Inter/National Politics
Journal of Women's History
Zimmermann, S. 2005
Book Chapter
The dark offsprings of humanism : Erasmus, Reuchlin, and the magical Renaissance
Collegium Budapest
Republic of letters, humanism, humanities
Szőnyi, G. E. 2005
Book Chapter
The Historians Debate about the Holocaust in Hungary
Purdue University Press
Imre Kertész and Holocaust literature
Kovács, A. 2005
Journal Article
The Politics of Non-resident Dual Citizenship in Hungary
Regio : Minorities, Politics, Society
Kovács, M. M. 2005
Journal Article
The Problem of Continuity between the 1920 Numerus Clausus and Post-1938 Anti-Jewish Legislation in Hungary
East European Jewish Affairs
Kovács, M. M. 2005
Book Chapter
The role of political identity code in defining the boundaries of public and private : The example of latent antisemitism
J. Benjamins
A new agenda in (critical) discourse analysis : theory, methodology, and interdisciplinarity
Kovács, A. 2005
Miscellaneous
The voices of the English renaissance
Institute of English and American Studies, University of Debrecen, Hungary
2005
Book Chapter
Új utak a magyarországi várostörténet-írásban
Kalligram
Fejezetek Pozsony történetébol magyar és szlovák szemmel
Gyáni, G. 2005
Journal Article
Utam a társadalomtörténethez
Korall
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
Vagyon és polgár, avagy a vagyonos polgár a diskurzusban
Multiplex Media - DUP, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet
Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára
Gyáni, G. 2005
Journal Article
Vannak-e még vagy már polgárok idehaza? (Laki Mihály – Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok?)
Holmi
Gyáni, G. 2005
Book Chapter
Von Breslau nach Mexiko : Die Zerstreuung der Bibliothek des Jüdisch-theologischen Seminars
Metropol
Memoria – Wege jüdischen Erinnerns : Festschrift für Michael Brocke zum 65. Geburtstag
Wilke, C. 2005
Book Chapter
Vorwort
Gabriele Schäfer Verlag
Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956
Gyáni, G. 2005
Journal Article
Why bother about regions : debates over symbolic geography in Poland, Hungary and Romania
East Central Europe
Janowski, M., Iordachi C., & Trencsényi B. 2005
Journal Article
Zwischen Kriegen: Nationen, Nation- alismen und Geschlechter-verhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939. (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, number 7.) Osnabruck: Fibre. 2004. Pp. 327
American Historical Review
Zimmermann, S. 2005
Book Chapter
"Das Princip der jüdischen Ehe" : Eine Rabbinerkontroverse im 19. Jahrhundert
Metropol
Der Differenz auf der Spur : Frauen und Gender in Aschkenas
Wilke, C. 2004
Journal Article
150 Jahre Breslauer Seminar
Kescher
Wilke, C. 2004
Journal Article
2000 leütés
2000
Trencsényi, B. 2004
Book Chapter
A Habsburg-múlt emlékezeti kánonjai
Osiris
A kiegyezés (Nemzet és emlékezet)
Gyáni, G. 2004
Journal Article
A kávéházba járó polgár
Budapesti Negyed
Gyáni, G. 2004
Miscellaneous
A múlt ösvényén
L'Harmattan
Gyáni, G. 2004
Journal Article
A rendszerváltástól a jövő "várható hatásáig"
Magyar Tudomány
Gyáni, G. 2004
Journal Article
A szintézis akarása és a közvetítő szerep (Romsics Ignác portréjához)
Tiszatáj
Gyáni, G. 2004