Publications

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Journal Article
Revolution, uprising, civil war: the conceptual dilemmas of 1956
Divinatio
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Syria
Brill
The Encyclopedia of Christianity
Al-Bagdadi, N. 2008
Book Chapter
Szerelem és politikai ethosz konfliktusa. Sipőcz Jenő polgármester különös házassága
Korall
Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Szociálpolitika és jótékonyság a két világháború közötti Magyarországon
Gondolat – Barankovics István Alapítvány – Faludi Ferenc Akadémia
Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945)
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Szűcs Jenő, a magányos történetíró
Forrás
Gyáni, G. 2008
Book
Térerő : a Kossuth tér története
Uj Mandátum
Gerő, A. 2008
Book
Természettörténelem
MTA Történettudományi Intézete
Rácz, L. 2008
Book
The Austro-Hungarian dual monarchy 1867-1918
New Holland
Gerő, A. 2008
Journal Article
The limits of decolonisation : the United Nations, the state and the persistence of colonialism at the margins (German)
Promedia [u.a.]
Internationalismen : Transformation weltweiter Ungleichheit im 19. und 20. Jahrhundert
Rajaram, P. K. 2008
Book Chapter
The man in the white raincoat
CEU Press
Past for the eyes : East European representations of communism in cinema and museums after 1989
Rév, I. 2008
Journal Article
The Schooling of Lev Landau : The European Context of Postrevolutionary Soviet Theoretical Physics
Osiris
Hall, K. 2008
Book Chapter
The soul is a foreign woman : otherness and psychological allegory in Biblical exegesis from the Zohar to Hasidism
ha-Igud ha-ʿOlami le-Madʿe ha-Yahadut
ha-Miḳra ṿe-ʻolamo, sifrut Ḥazal u-mishpaṭ ʻIvri u-maḥshevet Yiśraʼel
Wilke, C. 2008
Book Chapter
The terror of the house
University of Toronto Press
(Re)visualizing national history : museums and national identities in Europe in the new millennium
Rév, I. 2008
Book Chapter
Time and Progress – Time As Progress: An Enlightened Sermon by William Robertson
Given World and Time. Temporalities in Context
Kontler, L. 2008
Journal Article
Translation and Comparison II: Early-Modern and Current Perspectives
Contributions to the History of Concepts
Kontler, L. 2008
Book Chapter
Trebitsch, Nehemyah Nahum
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book Chapter
Ukerský Brod
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book Chapter
Vera religio : ein Schlüsselbegriff im politischen Denken des spätantiken Christentums
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Der Begriff der Religion : interdisziplinäre Perspektiven
Riedl, M. 2008
Journal Article
Vesztes csapaton ne változtass! : Gyurgyák János : Ezzé lett magyar hazátok
2000
Trencsényi, B. 2008
Journal Article
Virajul la dreapta
Lettre Internationale – Ediţia română
Kochanowicz, J. 2008
Journal Article
Völkerhass und Bruderhand – Ein deutsch-französischer Briefwechsel aus dem Jahr 1871
Kalonymos
Wilke, C. 2008
Conference Paper
Volt-e magyar ’68?
XX. Század Intézet
Dimenziók éve – 1968
Kovács, A. 2008
Book Chapter
Weiss, Yitshak Hirsch
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Journal Article
„A Kert és a Műhely”. Körkérdés történészekhez
Limes
Gyáni, G. 2008
Journal Article
A csatatörténettől a történelem terhéig
Hadtortenelmi Kozlemenyek
Gyáni, G. 2007
Journal Article
A felső 4000. A társadalmi hierarchia csúcsán
Rubicon
Gyáni, G. 2007
Book Chapter
A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai
1956-os Intézet
Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban
Gyáni, G. 2007
Journal Article
A látható és a láthatatlan erőszak
Pannonhalmi Szemle
Gyáni, G. 2007
Journal Article
A nacionalizmus és az Európa-kép változásai Magyarországon a 19-20. században
Történelmi Szemle
Gyáni, G. 2007
Journal Article
A nikolsburgi zsidó temetõ : az „ir vaem bejisrael” végsõ temetése
Múlt és jövő
Miller, M. 2007
Book
A politika nyelvei : eszmetörténeti tanulmányok
Argumentum Kiadó
Trencsényi, B. 2007
Book Chapter
Aristocracy, Fascism, and the Social Origins of Mass Politics in Interwar Romania
Oxford University Press
European Aristocracies and the Radical Right, 1918-1939
Iordachi, C. 2007
Book Chapter
Az első világháború és a paraszti emlékezet
Kiskun Múzeum Baráti Köre
Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. (Bibliotheca Cumanica, 7.)
Gyáni, G. 2007
Miscellaneous
Az olvasás kultúrája
Gondolat
A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig
Gyáni, G. 2007
Book Chapter
Bevezetés
1956-os Intézet
Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban
Gyáni, G. 2007
Miscellaneous
Book review
Hall, K. 2007
Miscellaneous
Book review : Czech Holocaust or Holocaust in the Czech Lands?
Miller, M. 2007
Miscellaneous
Book review : Dilemmas of Russian Capitalism : Fedor Chizhov and Corporate Enterprise in the Railroad Age
Rieber, A. J. 2007
Miscellaneous
Book review : Socialism in Georgian Colors : The European Road to Social Democracy, 1883–1917
Rieber, A. J. 2007
Miscellaneous
Book Review: M. Feinberg: Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918-1950
Zimmermann, S. 2007
Book Chapter
Budapest története 1904-1918
Corvina
Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig
Gyáni, G. 2007
Journal Article
Chorin Ferenc személyi kapcsolatai
Rubicon
Gyáni, G. 2007
Journal Article
Das deutsch-französische Netzwerk der Alliance Israélite Universelle, 1860-1914 : Eine kosmopolitische Utopie im Zeitalter der Nationalismen
Frankfurter judaistische Beiträge
Wilke, C. 2007
Book Chapter
Der Erfahrungsbegriff im politischen Denken von Michael Oakeshott und Eric Voegelin
Nomos
Erfahrung als Argument : zur Renaissance eines ideengeschichtlichen Grundbegriffs
Riedl, M. 2007
Journal Article
Der Freibrief des Despoten : Zum zweihundertsten Jahrestag der Lehrbeschlüsse des Großen Sanhedrin
Kalonymos
Wilke, C. 2007
Book Chapter
Der Kossuth-Kult
Krämer
Lajos Kossuth (1802-1894) : Wirken, Rezeption, Kult
Gerő, A. 2007
Journal Article
Die Einbürgerung der jüdischen Religion in Europa
Aus Politik und Zeitgeschichte
Wilke, C. 2007
Journal Article
Dokumente der Verehrung und der Verwaltung : Zu den Quellen der Rabbinatsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
LBI-Information : Nachrichten aus den Leo-Baeck-Instituten in Jerusalem, London, New York und der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des LBI in Deutschland
Wilke, C. 2007
Book
East European monographs
Social Science Monographs
Gerő, A. 2007
Book Chapter
Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején
Belvedere Meridionale
Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére
Rácz, L. 2007