Publications

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Book Chapter
Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején
Martin Opitz Kiadó
Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet
Rácz, L. 2008
Book
Egy közép-európai birodalom : az Osztrák-Magyar monarchia 1867-1918.
Officina
Gerő, A. 2008
Magazine Article
Egy magyar holokauszttörténész portréjához
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Einleitung : Religiöse Erfahrung als wissenschaftliches Problem
Königshausen & Neumann
Religionen : Die religiösee Erfahrung
Riedl, M. 2008
Book Chapter
Előszó
Nyitott Könyvműhely
Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában
Gyáni, G. 2008
Miscellaneous
Előszó
Nyitott Könyvműhely
Gyáni, G. 2008
Book
Eranos
Königshausen & Neumann
2008
Book Chapter
Fassel, Hirsch Bär
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book Chapter
Felvilágosult tudás és birodalom: megközelítések
ELTE Eötvös Kiadó
Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére
Kontler, L. 2008
Book Chapter
Frankl-Grün, Adolph
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book Chapter
Generációk a történelemben
Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara,
Generációk a történelemben
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Gondatlan olvasatok. Megjegyzések Frojimovics Kinga vitacikkéhez
Kommentár
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Házassághalmozók : Előkelő nők házasságai a kora újkori Magyarországon
Rubicon
Péter, K. 2008
Journal Article
Házassági piac a 16-17. században : házasság a régi Magyarországon
História
Péter, K. 2008
Magazine Article
Helyünk a holokauszt történetírásában
Gyáni, G. 2008
Book
Hungarian illusionism
Social Science Monographs
Gerő, A. 2008
Book Chapter
Hungary
OUP
Encyclopedia of Women in World History
Zimmermann, S. 2008
Journal Article
Identitás, emlékezés, lokalitás
2000
Gyáni, G. 2008
Book
Intelligentsia Science : The Russian Century, 1860-1960
Osiris
2008
Book Chapter
International – transnational. Forschungsfelder und Forschungsperspektiven
Akademische Verlagsanstalt
Transnational Networks in the 20th Century. Ideas, Practices and Organizations
Zimmermann, S. 2008
Book
Internationalismen. Transformation weltweiter Ungleichheit im 19. und 20. Jahrhundert
Promedia
2008
Journal Article
Introduction : Intelligentsia Science Inside and Outside Russia
Osiris
Hall, K., & Gordin M. 2008
Book Chapter
Jihlava
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book Chapter
Jön a tatár! : A nemzeti antiliberalizmusok kihívása Kelet-Közép-Európában
Argumentum
Liberalizmus és nemzettudat : dialógus Szabó Miklós gondolataival
Trencsényi, B. 2008
Book Chapter
Judenfeindschaft als politische Kode : Antisemitismus in Ungarn
Verlag für Berlin-Brandenburg
Feindbild Judentum : Antisemitismus in Europa
Kovács, A. 2008
Book Chapter
Kaufmann, David
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Journal Article
Keleti és nyugati hatvannyolc : különbözőség és egység
Mozgó világ
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Levéltári kánon és történetírói tapasztalat
Levéltári Szemle
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Marcus Atilius Regulus : die Bürgertugend in Person
Duncker & Humblot
Politikos – vom Element des Persönlichen in der Politik
Riedl, M. 2008
Book Chapter
Memory and Discourse on the 1956 Hungarian Revolution
Routledge
Challenging communism in Eastern Europe : 1956 and its legacy
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Metropolis
Macmillan Reference USA
International encyclopedia of the social sciences
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés a történeti földrajzról
Korall : társadalomtörténeti folyóirat
Rácz, L. 2008
Book Chapter
Mikulov
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Journal Article
Miről vallanak Németh László önéletírásai?
Tiszatáj
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Modernitás és hagyomány a nagyváros fejlődésében, különös tekintettel Budapestre
Szabó Ervin Könyvtár
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve
Gyáni, G. 2008
Book
Múltidéző-zsebkönyvtár
L'Harmattan
Péter, K. 2008
Book
Nemzeti liberalizmus : ideológiai hagyomány és elméleti érvényesség
2008
Book Chapter
Neuda, Abraham
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Book
Österreich-Ungarn : das Habsburgerreich von 1867 bis 1918
Überreuter
Gerő, A. 2008
Book Chapter
Ostrava
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Miscellaneous
Péter László 1929–2008 (Nekrológ)
Gyáni, G. 2008
Journal Article
Pictura & Scriptura : new and old approaches to image–word relations
AMS Press
Symbolism, an international annual of critical aesthetics
Szőnyi, G. E. 2008
Book Chapter
Political romanticism and national characterology in modern Romanian intellectual history
International Book Access
Re-searching the nation : the Romanian file
Trencsényi, B. 2008
Book Chapter
Politikai kultusz – vezérkultusz. (Identitás- és közvéleményteremtés)
Scientia Kiadó
Közösség, kultúra, identitás
Gyáni, G. 2008
Book
Politikos – vom Element des Persönlichen in der Politik
Duncker & Humblot
2008
Book Chapter
Potentials for Unrest: Some Peculiarities of Hungary’s History
Hungarian Cultural Centre
Resistance, rebellion and revolution in Hungary and Central Europe : commemorating 1956
Gyáni, G. 2008
Book Chapter
Prostĕjov
Yale University Press
The YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Miller, M. 2008
Journal Article
Registers of Arabic Literary History
New Literary History
Al-Bagdadi, N. 2008
Miscellaneous
Review : The Great Communist Bank Robbery
Iordachi, C. 2008
Journal Article
Revolution, uprising, civil war: the conceptual dilemmas of 1956
European Review of History
Gyáni, G. 2008