Publications

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Journal Article
Családtörténeti fikciók és valóságok
Jelenkor
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Die Ausbildung für den Rabbinerberuf
Kohlhammer
Beruf und Religion im 19. und 20. Jahrhundert
Brämer, A., & Wilke C. 2003
Book Chapter
Die Nationalgarde 1848 : Grenzen der Emanzipation
Státní okresní archiv Břeclav
Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780-1918) : XXVI. mikulovské sympozium, 24. – 25. října 2000 = Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie (1780-1918) : XXVI. nikolsburger Symposium, 24. – 25. Oktober 2000
Miller, M. 2003
Journal Article
El Fondo hebreo antiguo del CDICA : patrimonio desconocido de nuestra Kehilá
Tu Mundo : Publicación Oficial de la Comunidad Ashkenazí de México
Wilke, C. 2003
Book Chapter
Előszó
Napvilág
Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Environmental crisis in Hungary during the Modern Epoch
Lit
Exploitation and overexploitation in societies past and present
Rácz, L. 2003
Book
Eranos
Königshausen & Neumann
2003
Book
Eranos, Monte Verita, Ascona
ETS
2003
Journal Article
Erős Ferenc: Az identitás labirintusai
Magyar Tudomány
Gyáni, G. 2003
Journal Article
Észrevételek Buzinkay Géza bírálatához
Magyar Könyvszemle
Gyáni, G. 2003
Book
Európai iskola
Nemzeti Tankönyvkiadó
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Europe and Russia
Oxford University Press
The Oxford companion to the history of modern science
Hall, K. 2003
Book
Extending the borders of Russian history : essays in honor of Alfred J. Rieber
Central European University Press
2003
Book Chapter
Forgetting the diversity of the national past: contrasting memories of the Hungarian Millennium
Studien Verlag
Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis
Gyáni, G. 2003
Journal Article
Hamis és igaz a történelemben
Debreceni Disputa
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Hungary
Manchester University Press
Women, gender, and fascism in Europe, 1919-45
Kovács, M. M. 2003
Journal Article
In Search of a Usable Past: The Question of National Identity in Romanian Studiess, 1990-2000
East European Politics & Societies
Iordachi, C., & Trencsényi B. 2003
Journal Article
Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867-1918
Korall
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Isaak Orobio de Castro
Verlag J. B. Metzler
Metzler Lexikon jüdischer Philosophen : philosophisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart
Wilke, C. 2003
Book Chapter
Izuchaia imperii
Nauka
Istoricheskie zapiski
Rieber, A. J. 2003
Book Chapter
Jewish Groups and Identity Strategies in Post-Communist Hungary
CEU Press
New Jewish identities : contemporary Europe and beyond
Kovács, A. 2003
Journal Article
Jobbágycsaládok életvitelének különbözőségei az örökös jobbágyság korában : 16–17. század
Századok
Péter, K. 2003
Book
John Locke: A vallási türelemről
Stencil Kulturális Alapítvány
2003
Book Chapter
Juan de Prado
Verlag J. B. Metzler
Metzler Lexikon jüdischer Philosophen : philosophisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart
Wilke, C. 2003
Book Chapter
Kanizsai Dorottya
Kossuth
Szürke eminenciások a magyar történelemben
Péter, K. 2003
Conference Paper
Kulturális modernizmus és identitásválság a századelő Budapestjén
Fszek
A város könyvtárnoka. Konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulója alkalmából
Gyáni, G. 2003
Journal Article
Lernen durch Lehren : Temperamentvolle Gemeinsamkeit an den alten Jeschiwot
Kalonymos
Wilke, C. 2003
Journal Article
Magyar zsidópolitika : Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig
Múlt és Jövő
Kovács, A. 2003
Book Chapter
Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok
HIK - Nógrád Megyei Levéltár-Budapest Főváros Levéltára
A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században. (Rendi társadalom – polgári társadalom 10)
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Miloserdie, disciplinirovanie, ili genealogija socialnogo popecenija
Tambov
Celovek v istorii
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Narrativitás és jelentés-generáló retorikai elemek a történetírói diskurzusban
Gondolat Kiadói Kör - Pompeji
A narratív identitás a társadalomtudományokban
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Nationale Identitäten in Zeiten Supra-Nationaler Herausforderungen
P. Lang
Sprache und politischer Wandel
Kovács, A., & Wodak R. 2003
Book Chapter
NATO and Hungarian Public Opinion
Böhlau
NATO, Neutrality and National Identity : the case of Austria and Hungary
Kovács, A. 2003
Book
NATO, neutrality and national identity : the case of Austria and Hungary
Böhlau
2003
Book
Den Talmud und den Kant: Rabbinerausbildung an der Schwelle zur Moderne
G. Olms
Netiva
Wilke, C. 2003
Book
New Jewish identities : contemporary Europe and beyond
CEU Press
2003
Book Chapter
Occult semiotics and iconology : Michael Maier's alchemical emblems
Brepols
Mundus emblematicus : studies in neo-Latin emblem books
Szőnyi, G. E. 2003
Journal Article
Paraszt: mit jelent és mi jelentésének a határa?
Századvég
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
Preface
Böhlau
NATO, Neutrality and National Identity : the case of Austria and Hungary
Kovács, A. 2003
Journal Article
Radio diplomacy and the cold war
Journal of Communication
Siefert, M. 2003
Book Chapter
Rokonság és polgári osztályképződés a XIX. századi Magyarországon
Archaeolingua
Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából
Gyáni, G. 2003
Journal Article
Roquefort vs Big Mac : Globalization and Its Others
European Journal of Sociology
Bodnár, J. 2003
Journal Article
Social history in Romanian Historiography : legacy, prospects, challenges
Romanian Journal of Society and Politics
Iordachi, C. 2003
Journal Article
Sonderweg or successful transition? : Romania's prospects of integration into the European Union
AOAktuelle Ostinformationen
Iordachi, C. 2003
Journal Article
Standards of self-determination and standards of minority-rights in the post-communist era : a historical perspective
Nations and Nationalism
Kovács, M. M. 2003
Journal Article
Szembenézés a múlttal
Fundamentum
Gyáni, G. 2003
Book Chapter
The Climate History of Central Europe in the Modern Age
Central European University. Deptartment of Medieval Studies
People and nature in historical perspective
Rácz, L. 2003
Book Chapter
Történeti variációk a "magyar" fogalmára
Pannonica
Életünk Kelet-Európa : tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára
Gerő, A. 2003
Journal Article
Történetírói nézőpont és narratív igazság
Magyar Tudomány
Gyáni, G. 2003
Journal Article
Towards Understanding the Polish Economic Culture
Polish Sociological Review
Kochanowicz, J., & Marody M. 2003