Katalin Péter

Professor
Professor emerita
Professzor Emerita
Academic/Research Areas: 

Publications

Book
Péter, K.. Európai Iskola. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Edited by K. Péter. Vol. 19. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1996.
A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, Edited by K. Péter. Vol. 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 1995.
Előadások a Történettudományi Intézetben, Edited by K. Péter and K. Benda. Vol. 6. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1987.
Magyar levelestár, Edited by K. Péter. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986.
Péter, K.. Labirintus. Budapest; Bratislava: Helikon; Madách, 1985.
Book Chapter
Péter, K.. "A vallásügy a bécsi békében." In Frigy és békesség legyen : a bécsi és zsitvatoroki béke, edited by K. Papp and A. Jeney-Tóth, 171-175. Vol. 8. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 8. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2006.
Péter, K.. "Házasság a XVII. századi Magyarországon." In Bölcsőtől a koporsóig : szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához, edited by T. Faragó, 90-94. Budapest: ÚMK, 2005.
Péter, K.. "Az Esterházy-család felemelkedése." In Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra : az Esterházy-család : a 2004. április 22-23-án megtartott konferencia előadásai, edited by L. Czoma, 7-37. Kastélykonferenciák. Keszthely: Helikon Kastélymúzeum, 2005.
Péter, K.. "Kanizsai Dorottya." In Szürke eminenciások a magyar történelemben, edited by J. Szentpéteri, 46-50. Budapest: Kossuth, 2003.
Péter, K.. "A jobbágy házasodási szabadsága az örökös jobbágyság korában." In Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, edited by P. Fodor, G. Pálffy and I. G. Tóth, 333-352. Vol. 2. Gazdaság- és tárasadalomtörténeti kötetek 2. Budapest: MTA TKI Gazdaság-és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2002.
Péter, K.. "A családról." In Studii de istoria moderna a Transilvaniei : omagie profesorului Magyari András, edited by J. Pál and E. Rüsz-Fogarasi, 105-117. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002.
Péter, K.. "Kanizsay Orsolya (1520–1571)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 67-68. Budapest: Rubicon, 2002.
Péter, K.. "Esterházy Miklós (1582–1645)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 100-102. Budapest: Rubicon, 2002.
Péter, K.. "Bethlen Gábor (1580–1629)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 96-99. Budapest: Rubicon, 2002.
Péter, K.. "The Golden Age of the Principality." In History of Transylvania, edited by B. Köpeczi, 3-229. Vol. 2. Atlantic studies on society in change 2. New York: Columbia University Press, 2002.
Péter, K.. "Pataki diákok a Sárospataki Református Kollégiumban 1671-ig." In Doctrina et pietas : tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére, edited by D. Dienes and I. Szabadi, 171-181. Debrecen; Sárospatak: Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2002.
Péter, K.. "Szerelem és házasság a Hajnal-határtól keletre." In Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29., edited by G. Szentmártoni Szabó, 1-24. Budapest: Universitas, 2002.
Péter, K.. "Veres Éváról és munkájáról." In Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére : a Miskolcon, 2000. március 24-25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai, edited by J. Bessenyei, 67-77. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2001.
Péter, K.. "Vázlat a jobbágyok nevéről és névhasználatáról az örökös jobbágyság korában." In Historia manet : volum omagial : Demény Lajos emlékkönyv, edited by V. Barbu and KS Tüdős, 85-118. Bucuresti; Cluj-Napoca: Kriterion, 2001.
Péter, K.. "The way from the church of the priest to the church of the congregation." In Frontiers of faith : religious exchange and the constitution of religious identities 1400-1750, edited by E. Andor and I. G. Tóth, 9-20. Vol. 1. Cultural exchange in Europe , 1400-1750 1. Budapest: European Science Foundation; Central European University, 2001.
Péter, K.. "The first ten years of the children." In Beloved Children : History of Aristocratic Childhood in Hungary in the Early Modern Age, 39-83. Budapest: CEU Press, 2001.
Péter, K.. "Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban." In Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló : ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére, edited by Z. Újváry, 383-394. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar, 2001.
Péter, K.. "Kanizsay Orsolya (1520–1571)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 67-68. Budapest: Rubicon, 2000.
Péter, K.. "Bethlen Gábor (1580–1629)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 96-99. Budapest: Rubicon, 2000.
Péter, K.. "Esterházy Miklós (1582–1645)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 100-102. Budapest: Rubicon, 2000.
Péter, K.. "Milyenek voltak az erdélyi fejedelemasszonyok?" In Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna : tanulmányok születésének 400. évfordulójára, edited by E. Tamás, 7-24. Vol. 40. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 40. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2000.
Péter, K.. "Lorántffy Zsuzsanna." In Lorántffy Zsuzsanna album, edited by E. Tamás, 9-67. Vol. 39. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 39. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2000.
Péter, K.. "Esterházy Miklós (1582–1645)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 100-102. Budapest: Rubicon, 1999.
Péter, K.. "Kanizsay Orsolya (1520–1571)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 67-68. Budapest: Rubicon, 1999.
Péter, K.. "Bethlen Gábor (1580–1629)." In Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből, edited by Á. Rácz, 96-99. Budapest: Rubicon, 1999.
Péter, K.. "Bibellesen : Ein Programm für jedenmann in Ungarn des 16. Jahrhunderts." In Iter Germanicum : Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert, edited by A. Szabó, 7-38. Budapest: Kálvin, 1999.
Péter, K.. "Köszöntő : az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI–XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban." In Fiatal egyháztörténészek írásai, edited by C. Fehér, 7-12. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 1999.
Péter, K.. "Az olvasó nő eszménye." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczai and B. Nagy, 323-332. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1999.
Péter, K.. "A felekezetek felett álló Magyarország a reformáció után." In Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban, edited by P. A. Illés, 9-25. Vol. 1. Sentire cum ecclesia 1. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar, 1999.
Péter, K.. "La société baroque." In Hungaria regia, 1000-1800 : fastes et défis : Palais des beaux-arts, Bruxelles, 9 octobre 1999-9 janvier 2000, edited by S. Őze and L. Duerloo, 57-61. Turnhout: Brepols, 1999.
Péter, K.. "Erdély az európai politikában." In Erdély a Históriában, edited by N. Bárdi, 78-84. Múltunk könyvek. Csíkszereda: Pro-Print, 1998.
Péter, K.. "Bethlen Gábor." In Erdély a Históriában, edited by N. Bárdi, 85-86. Múltunk könyvek. Csíkszereda: Pro-Print, 1998.
Péter, K.. "Cselekedetek és eszmék : vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekezetében (1638)." In Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, edited by M. Balázs, Zs. Font, G. Keserű and P. Ötvös, 479-486. Vol. 35. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35. Szeged: JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék, 1997.
Péter, K.. "Báthori Anna és alsólendvai Bánffy István eljegyzése 1535-ben." In Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, edited by J. Kalmár, 67-69. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1997.
Péter, K.. "Sztárai, Michael." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 141. Vol. 4. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Szegedi Kis, István." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 139-140. Vol. 4. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Tolerance and intolerance in 16th century Hungary." In Tolerance and Intolerance in the European Reformation, edited by OP Grell and B. Scribner, 249-261. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Péter, K.. "Sylvester, János." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 132-133. Vol. 4. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Bornemisza, Péter." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 201-202. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Dávid, Francis." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 465-466. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Bethlen, Gabriel." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 147. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Károlyi, Gáspár." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 373-374. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "Kálmáncsehi, Márton." In The Oxford Encyclopedia of the Reformation, edited by HJ Hillebrand, 370-371. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Péter, K.. "A gyermekek első tíz esztendeje." In Gyermek a kora újkori Magyarországon: „adott Isten hozzánk vala szeretetébõl egy kis frauzimmerecskét nekünk”, 5-50. Vol. 19. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 19. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1996.
Péter, K.. "Történelmünk és a család." In A család megtartó erő : a III. Családkongresszus előadásai : Budapest, 1996. június 21-23, edited by Á. Benkő, 9-16. Budapest: Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1996.
Péter, K.. "Az 1608. évi törvény és a jobbágyok vallásszabadsága." In Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból, 129-151. Vol. 8. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 1995.
Péter, K.. "Katolikus megújulás és protestáns reformáció." In Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból / Péter Katalin, 5-14. Vol. 8. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 1995.
Péter, K.. "A jezsuiták működésének elsõ szakasza Sárospatakon." In Papok és nemesek : magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból, 186-199. Vol. 8. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 8. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 1995.
Péter, K.. "Hungary." In The Reformation in National Context, edited by R. W. Scribner, R. Porter and M. Teich, 135-155. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Péter, K.. "The Golden Age of the Principality (1606–1660)." In History of Transylvania, edited by B. Köpeczi, 301-358. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.
Péter, K.. "The later Ottoman period and royal Hungary, 1606–1711." In A History of Hungary, edited by PF Sugar, P. Hanák and T. Frank, 100-120. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Péter, K.. "Miklós Esterházy." In Bollwerk Forchtenstein : Burgenländische Landesausstellung 1993 : Burg Forchtenstein, 15. Mai – 31. Oktober 1993, edited by J. M. Perschy, 36-41. Vol. 11. Burgenländische Forschungen. Sonderband 11. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung, 1993.
Péter, K.. "Köszöntő." In A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, edited by F. Glatz, 9-10. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993.
Péter, K.. "A református gyülekezet elsõ száz esztendeje Sárospatakon." In A tudomány szolgálatában : Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, edited by F. Glatz, 113-122. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993.
Péter, K.. "Il Rinnovamento cattolico e la Reforma protestante." In Storia Religiosa dell’Ungheria, edited by A. Caprioli and A. Vaccaro, 185-199. Vol. 7. Ricerche Europa 7. Varese: Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 1992.
Péter, K.. "Erdély az európai politikában." In Erdély a históriában, edited by N. Bárdi, 78-84. Vol. 5. Múzeumi füzetek 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1992.
Péter, K.. "L’age d’or de la Principauté de Transylvanie (1606–1660)." In Histoire de la Transylvanie, edited by B. Köpeczi, 293-345. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.
Péter, K.. "Bethlen Gábor." In Erdély a históriában, edited by N. Bárdi, 85-87. Vol. 5. Múzeumi füzetek 5. Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1992.
Péter, K.. "A katolikus megújulás és a protestáns reformáció." In A katolikus egyház Magyarországon., edited by Á. Somorjai and I. Zombori, 49-57. Vol. 1. Ecclesia Sancta 1. Budapest: Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, 1991.
Péter, K.. "The struggle for Protestant religious liberty at the 1646–47 : Diet in Hungary." In Crown, Church and Estates : Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, edited by R. J. W. Evans and T. V. Thomas, 261-268. New York: St. Martin's Press, 1991.
Péter, K.. "The struggle for Protestant religious liberty at the 1646–47 : Diet in Hungary." In Crown, Church and Estates : Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, edited by R. J. W. Evans and T. V. Thomas, 261-268. Studies in Russia and East Europe. London: Macmillan, 1991.
Péter, K.. "A barokk társadalom Magyarországon." In A barokk kor műemlékei : Az Egri Nyári Egyetem előadásai : 1990. augusztus 15-22, 73-79. Az Egri Nyári Egyetem előadásai. Eger: Egri Nyári Egyetem Intéző Bizottsága, 1991.
Péter, K.. "The later Ottoman period and royal Hungary, 1606–1711." In A History of Hungary, edited by PF Sugar, P. Hanák and T. Frank, 100-120. London; New York: I.B. Tauris, 1990.
Péter, K.. "Die Blütezeit des Fürstentums (1606–1660)." In Kurze Geschichte Siebenbürgens, edited by B. Köpeczi, 302-358. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.
Péter, K.. "Die Reformation in Ungarn." In European Intellectual Trends and Hungary, edited by F. Glatz, 39-52. Vol. 4. Etudes historiques hongroises 1990 4. Budapest: Institute of History of the HAS, 1990.
Péter, K.. "A Comenius-kutatás hazai helyzete és problémái." In Comenius és Magyarország, edited by C. Csorba, J. Köböldöcz and F. Földy, 66-68. Vol. 3. Bibliotheca Comeniana 3. Sárospatak: Magyar Comenius Társaság, 1990.
Péter, K.. "Magyarország történeti kronológiája 1606-1686." In Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben, edited by K. Benda and É. Somogyi, 430-507. Vol. 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.
Péter, K.. "A fejedelemség virágkora (1606–1660)." In Erdély rövid története, edited by B. Köpeczi and G. Barta, 266-317. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.
Péter, K.. "Lendület és megtorpanás Sárospatakon : egy példa a 16. és 17. század közötti különbségre." In Gazdaság, társadalom, történetírás : Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára, edited by F. Glatz, 115-126. Vol. 6. Társadalom-és művelődéstörténeti tanulmányok 6. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1989.
Péter, K.. "Erdély az európai politikában." In Magyarok a Kárpát-medencében, edited by F. Glatz, 78-80. História könyvek. Budapest: PLKV, 1988.
Péter, K.. "Magyarországi bibliák." In Magyarok a Kárpát-medencében, edited by F. Glatz, 93. História könyvek. Budapest: PLKV, 1988.
Péter, K.. "Zrínyi Miklós." In Magyarok a Kárpát-medencében, edited by F. Glatz, 99-100. História könyvek. Budapest: PLKV, 1988.
Péter, K.. "A fejedelemség virágkora, 1606–1660." In Erdély története 1606-tól 1830-ig, edited by B. Köpeczi, 617-783. Vol. 2. Erdély története három kötetben 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.
Péter, K.. "A főúri nagy portrék és az ősgalériák kezdetei." In Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból : A Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, edited by E. Buzási, 14-21. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 1988.
Péter, K.. "Bethlen Gábor." In Magyarok a Kárpát-medencében, edited by F. Glatz, 79. História könyvek. Budapest: PLKV, 1988.
Péter, K.. "A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon." In Az értelmiség Magyarországon a 16.-17. században : Die Intelligenz in Ungarn in dem 16. und 17. Jahrhundert, edited by I. Zombori, 103-117. Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1988.
Péter, K.. "Zsigmond Jakó 70 Jahre." In Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn : Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó, edited by K. Benda, T. von Bogyai, H. Glassl and ZK Lengyel, 11-16. Vol. 1. Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München 1. München: Trofenik Verlag, 1987.
Péter, K.. "Der rosenkreuzerische Patriotismus." In Das Ende der Renaissance : Europäische Kultur um 1600 : Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitsgespräches „Renaissance-Section der Ungarischen Akademie der Wissenschaften” von 3. bis 6. Juni 1985, edited by A. Buck and T. Klaniczay, 125-133. Vol. 6. Wolfennbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 6. Wiesbaden: Harrassowitz, 1987.
Péter, K.. "Az erdélyi országgyűlés a kora újkori magyar fejlődésben." In Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben, edited by K. Péter and K. Benda, 13-23. Előadások a Történettudományi Intézetben. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1987.
Péter, K.. "Zrínyi Miklós angol rajongói." In Angol életrajz Zrínyi Miklósról : London, 1664, edited by SI Kovács. Vol. 2. Zrínyi-könyvtár 2. Budapest: Zrínyi, 1987.
Péter, K.. "Báthori István a fejedelmi hatalom megteremtője Erdélyben." In Tanulmányok Nyírbátor és a Báthori család történetéhez, edited by L. Dám, 17-24. Vol. 1. Folia historica et ethnographica 1. Nyíregyháza: Báthori Múzeum, 1986.
Péter, K.. "Kolozsvár a magyar művelődésben." In Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom, edited by Z. Fogarasi, 35-54. Vol. 1. A Ráday Gyűjtemény füzetei 1. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 1986.
Péter, K.. "A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században : The Program of reading the Bible for everyone in Hungary in the 16th century." In Tótfalusi Kis Miklós : Az Amszterdami Biblia kiadásának háromszázéves évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások : Reports of the Conference on the tricentenary of the Amserdam, edited by S. Gomba and G. Haiman, 124-133. Debrecen: KLTE, 1985.
Péter, K.. "A reformáció és a művelődés a 16. században." In Magyarország története 1526–1686, edited by Z. P. Pach, 475-604. Vol. 3/1. Magyarország története tíz kötetben 3/1. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.
Péter, K.. "Hozzászólás : A 17. század – a magyar barokk virágzása." In A magyar művelődés századai, edited by I. Nemeskürti and K. Liptay, 253-259. Budapest: RTV-Minerva, 1985.
Péter, K.. "Az alattvalók ellenállási joga Magyarországon a reformáció után." In Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből Luther Márton születésének 500. évfordulóján, edited by T. Fabiny, 66-71. Budapest, Hungary: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1984.
Péter, K.. "A helyzet nagy embert kívánt volna : II. Rákóczi György és Erdély bukása. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]." In Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban, edited by K. Benda and I. Kerekes, 149-153. Budapest: RTV-Minerva, 1984.
Péter, K.. "Mintha népmesei motívum került volna a történelembe : Bethlen Gábor és Erdély aranykora. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]." In Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban, edited by K. Benda and I. Kerekes, 126-131. Budapest: RTV-Minerva, 1984.
Péter, K.. "Az értelmiség és a XVII. század közepének politikai mozgalmai." In A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században, edited by I. Zombori, 21-30. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1984.
Péter, K.. "A múlt és a jelen a Thököly-felkelés ideológiájában." In A Thököly-felkelés és kora, edited by L. Benczédi, 199-204. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983.
Péter, K.. "Magyarország történeti kronológiája 1606-1686." In Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben, edited by K. Benda and É. Somogyi, 430-507. Vol. 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983.
Péter, K.. "Magyarország történeti kronológiája 1606-1686." In Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig : négy kötetben, edited by K. Benda and É. Somogyi, 430-507. Vol. 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.
Péter, K.. "Two Aspects of War and Society in the Age of Prince Gábor Bethlen of Transylvania." In From Hunyadi to Rákóczi : War and society in Late Medieval and Early Modern Hungary, edited by J. M. Bak and B. K. Király, 297-313. Vol. 104. East European monographs 104. New York: Social Science Monographs, 1982.
Péter, K.. "Das skytische Selbstbewusstsein des ungarischen Adels." In La Pologne et la Hongrie aux XVIe-XVIIIe siècles : Textes du colloque polono-hongrois de Budapest, edited by V. Zimányi, 121-133. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.
Péter, K.. "Folytonos küzdésbõl állt sorsa : Rákóczi Zsigmond királyságának terve. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.]." In Olvastam valahol : történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban, edited by K. Benda and I. Kerekes, 195-202 pp. Budapest: RTV-Minerva, 1981.
Péter, K.. "A magyar romlásának százada." In Hogyan éltek elődeink? : Fejezetek a magyar művelődés történetéből, edited by P. Hanák, 73-92. Budapest: Gondolat, 1980.
Péter, K.. "A Rákóczi-szabadságharc Zrínyi-hagyományáról." In Rákóczi-kori Tudományos Ülésszak. Vaja, 1973. szeptember 20–21, edited by M. Molnár, 55-65. Vaja, 1975.
Journal Article
Péter, K.. "Jobbágy gyermekek a kora újkori Magyarországon." Műhely : társadalomtudományi és közművelődési folyóirat 22, no. 5-6 (1999): 141-148.
Péter, K.. "Benda Kálmán (1913–1994)." Levéltári Közlemények 65, no. 1-2 (1994): 258-260.
Péter, K.. "László Makkai (10. Juli 1914 – 1. Dezember 1989)." Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete 18 (1990): 339-340.
Péter, K.. "Makkai László (1914–1989)." Történelmi Szemle 31, no. 3-4 (1989): 311-312.
Péter, K.. "Siebenbürgern und der Befreiungskrieg." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 33, no. 2-4 (1987): 229-235.
Péter, K.. "Comenius magyarországi elképzeléséről : A Sermo secretus és a Gentis felicitas." Acta Historiae Litterarum Hungaricum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae 21 (1985): 63-72.
Péter, K.. "Vie de la Socièté Transylvaine dans la Premiere Moitie du XVIIe Siècle." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 27, no. 1–2 (1981): 1-29.
Péter, K.. "A barokk korszak magyar társadalma." A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 31, no. 3-4 (1979): 259-271.
Miscellaneous
Thesis